Publicat: September 18, 2012

Seve Financial Consulting a finalizat cu succes un contract de servicii de instruire

Seve Financial Consulting a finalizat cu succes, la finalul lunii aprilie 2012, unul dintre cele mai ambitioase proiecte in domeniul instruirii personalului din cadrul unitatilor spitalicesti, a administratiilor locale si a Directiilor de Sanatate Publica, avand ca obiect aplicarea procesului de descentralizare in sistemul de sanatate.

Contractul de servicii de instruire a fost derulat in parteneriat cu KPMG Romania si European Funds Invest. In cadrul contractului, pe parcursul a 5 luni, a fost intocmita curricula de curs si au fost instruite aprox. 3.000 de persoane cu atributii directe sau indirecte in aplicarea legislatiei privind descentralizarea in sistemul de sanatate. De asemenea, au fost realizate 2 vizite externe privind schimbul de experienta in tari cu un sistem descentralizat eficient: Franta si Italia.

Contractul de servicii de instuire a fost desfasurat in cadrul unui proiect cu finantare din fonduri europene prin PO DCA.


Publicat: January 17, 2011

Achizitii publice de servicii de auditare financiara – model factori de evaluare

ANRMAP a publicat in cadrul unui Newsletter in luna noiembrie 2010 un model privind modalitatile pe care autoritatile contractante, printre care si cele beneficiare ale proiectelor co-finantate din Fondul Social European prin diferite Programe Operationale Sectoriale, le au la dispozitie in alegerea factorilor de evaluare in cadrul procedurilor de achizitie publica. Aceasta modalitate se aplica acelor proceduri de achizitie publica specifice unor prestatii sau servicii profesionale (cum ar fi: audit financiar si servicii conexe, consultanta financiara, consultanta de management, servicii juridice, etc.) care presupun departajarea ofertantilor prin intermendiul unor criterii care sa fundamenteze serviciile oferite.

Atasam spre informarea publica acest mini-ghid emis de ANRMAP: Model_factori_evaluare


Publicat: November 30, 2010

Auditul financiar extern al proiectelor finantate prin Programul National – Cercetare, Dezvoltare si Inovare

Seve Financial Consulting este implicata in mai multe proiecte finantate in cadrul Programului National – Cercetare, Dezvoltare si Inovare (PN-CDI). Experienta echipei noastre de auditori in cadrul proiectelor finantate prin programele PHARE, FP 6 / FP 7, POS DRU si POR ne ofera un avantaj competitiv fata de concurenta, precum si ofera incredere si siguranta clientilor nostri.


Publicat: November 19, 2010

Modalitati de stabilire a onorariilor pentru servicii de audit financiar

Una dintre cele mai importante intrebari pe care orice potential beneficiar al unor servicii de audit si-o pune este: “cat ar trebui sa platesc pentru serviciile de audit de care am nevoie?”
Desigur, aceeasi intrebare si-o pune si auditorul, la randul sau: “cat ar trebui sa-i propun clientului meu pentru serviciile de audit solicitate?”

Similar oricarui serviciu de consultanta, fie ca implica sau nu o asigurare, serviciile de audit, oricare ar fi natura lor specifica, nu pot avea un tarif prestabilit. Fiecare angajament, fiecare proiect si, in final, fiecare client are specificul sau si, astfel, propunerile de onorarii nu se pot stabili decat in functie de fiecare proiect in parte.

Cu toate acestea, noi consideram ca atat auditorii, cat si clientii, trebuie sa aiba un sistem de referinta in propunerea, respectiv evaluarea unor astfel de servicii.

Fara a avea pretentia ca reprezinta o prezentare exhaustiva, ci doar una bazata pe o experienta indelungata, vom incerca sa prezentam mai jos o serie de criterii care, in opinia noastra, pot conduce catre o mai buna intelegere si evaluare a serviciilor de audit financiar sau similare, aferente unui astfel de angajament:

♦ evaluarea riscului angajamentului (specific, inerent, contextual, etc.);
♦ evaluarea riscului tipului de angajament solicitat (revizuire limitata, proceduri agreate, asigurare, etc.);
♦ evaluarea cerintelor specifice angajamentului (ce rezultate sunt solicitate, tipul de raport, beneficiarii raportului, etc.);
♦ evaluarea gradului de complexitate al angajamentului (valoarea supusa procedurilor de audit specifice, numarul de documente implicat, numarul de parteneri, numarul de locatii, sistemul de furnizare a informatiilor disponibil, etc.);
♦ evaluarea timpului estimat alocat finalizarii angajamentului;
♦ identificarea resurselor necesare derularii angajamentului (umane, materiale, specifice, etc.);
♦ alte constrangeri sau limitari ale scopului urmarit (termen-limita de finalizare foarte stranse, lipsa de experienta a beneficiarului, disfunctionalitati ale sistemului, etc.);
♦ evaluarea costurilor directe implicate pentru derularea proiectului (onorariile auditorilor implicati direct in proiect, onorariile expertilor externi, cheltuieli de deplasare, cazare si masa, etc.).

In functie de rezultatul evaluarii criteriilor de mai sus, auditorul poate cuantifica, in cadrul unei matrici, cat mai detaliat, costurile aferente realizarii unui astfel de angajament, rezultand un buget estimat pe baza informatiilor preliminare avute la dispozitie. In functie de natura angajamentului, acest buget poate fi prezentat clientului intr-o forma care sa poata fi ulterior sustinuta si fundatamentata, rezultand intr-o intelegere comuna a modului in care a fost estimat onorariul propus, in baza ipotezelor de lucru si a rezultatelor asteptate.

Astfel se creaza intre auditor si clientul sau, inca de la inceput, o relatie bazata pe profesionalism, sinceritate si argumente obiective, care este baza unei relatii corecte si etice pe parcursul derularii angajamentului.


Publicat: November 15, 2010

Eficientizarea implementarii proiectelor finantate in cadrul POS DRU

A aparut Ordinul MMFPS Nr. 1.527/2010 privind aprobarea unor precizari suplimentare aplicabile contractelor de tip strategic sau de grant semnate de beneficiarii de finantare nerambursabila din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU.

Compania noastra detine cunostintele, expertiza si experienta necesare asumarii managementului la nivel financiar si operational al oricarui proiect finantat in cadrul POS DRU, prin subcontractarea de catre beneficiari a acestui serviciu. Prin urmare, ne exprimam intreaga disponibilitate de a colabora cu beneficiarii proiectelor POD SRU aflate in diverse stadii de implementare in vederea eficientizarii activitatilor si a derularii corecte si rapide a acestora in conditiile impuse de AM POS DRU.

Pentru informarea corecta a beneficiarilor proiectelor POS DRU, prezentam succint principalele reglementari cuprinse in acest Ordin se refera la :

Art. 1. — (1) Prezentul ordin se aplica tuturor contractelor de tip strategic sau de grant semnate de beneficiarii de finantare nerambursabila din Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) in perioada 2008— 2010, ca urmare a cererilor de finantare lansate in conformitate cu prevederile ghidurilor solicitantului — Conditii generale si conditii specifice aplicabile.
(2) Contractele prevazute la alin. (1) se modifica in ceea ce priveste:
a) cresterea valorii maxime care face obiectul externalizarii (subcontractarii) de la 30 la 49% din valoarea totala eligibila a proiectului;
b) acordarea posibilitatii, pentru toti beneficiarii POSDRU, de a externaliza integral sau partial managementul proiectului;
c) reglementarea aspectelor juridice privind formele de contractare ale expertilor ce alcatuiesc echipa de implementare a proiectului;
d) flexibilizarea acordarii cheltuielilor indirecte/cheltuielilor generale de administratie in procent de maximum 5%, 7% sau 15%, in functie de tipul proiectului si de tipul solicitantului;
e) pentru proiectele depuse in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului 2009, decontarea cheltuielilor legate de responsabilul financiar si de consilierul juridic se vor efectua din cadrul capitolului bugetar I „Resurse umane”;
f) modificarea modului si perioadei de depunere a cererilor de rambursare pentru institutiile/structurile/autoritatile publice, indiferent de modul de finantare;
g) clarificarea modului de interpretare a estimarilor bugetare formulate in cadrul sectiunii „detalierea bugetului” din cuprinsul cererilor de finantare contractate.
Art. 2. — (1) Implementarea mecanismelor enumerate mai sus pentru proiectele aflate in implementare se va realiza prin transmiterea de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) sau Organismele Intermediare pentru Programul Operational Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (OIPOSDRU) delegate in a caror gestiune se afla proiectul in implementare a unei notificari catre beneficiar, in temeiul art. 12 alin. (1) din contractul de finantare aplicabil.
(2) Notificarea prevazuta la alin. (1) va cuprinde clauzele contractuale modificate in sensul prezentului ordin.
Art. 3. — In cazul in care modificarile produse de implementarea noilor mecanisme genereaza modificari ale bugetului proiectului, beneficiarii vor inainta catre AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat notificari de modificare a bugetului, in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii notificarilor pentru modificarea clauzelor contractuale de catre beneficiar.
Art. 4. — AMPOSDRU va elabora si va aproba, prin decizie a directorului general al AMPOSDRU, in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, modelul standard de notificare catre beneficiarii de finantare nerambursabila si modelul standard de notificare a modificarii bugetului in urma implementarii mecanismelor prevazute de prezentul ordin.
Art. 5. — Trimiterea notificarilor pentru proiectele de grant contractate in cursul anului 2008 se va asigura de AMPOSDRU/OIPOSDRU delegate doar la cererea exprimata in scris a beneficiarului.


Publicat: November 8, 2010

Auditul financiar extern al proiectelor finantate in cadrul POR

Seve Financial Consulting este implicata in mai multe proiecte finantate in cadrul Programului Operational Regional (POR). Experienta echipei noastre de auditori in cadrul a peste 25 de proiecte finantate prin programele PHARE, FP 6 / FP 7 si POS DRU ne ofera un avantaj competitiv fata de concurenta, precum si ofera incredere si siguranta clientilor nostri.


Publicat: November 2, 2010

Cursuri CAFR 2010

Echipa de consultanti si auditori din cadrul companiei noastre va participa in perioada 26 – 28 noiembrie 2010 la cursurile anuale de pregatire profesionala continua organizate de CAFR.


Publicat: October 29, 2010

Implicare in proiectele noastre a tinerilor studenti si absolventi

Seve Financial Consulting a lansat un program de implicare a tinerilor studenti si absolventi, in special al facultatilor cu profil economic, in cadrul angajamentelor de audit al proiectelor finantate din Fondul Social European prin POS DRU.
La aceata data, avem 2 tineri studenti implicati in cadrul programului de “internship”, care au participat la cursuri de pregatire de specialitate in audit financiar si achizitii publice.


Publicat: October 28, 2010

Auditul financiar extern al proiectelor finantate in cadrul POS DRU

In trimestrul III 2010, echipa de auditori din cadrul Seve Financial Consulting este implicata, ca auditor financiar extern, in 18 proiecte finantate in cadrul Programului Operational Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU).

Echipa noastra de auditori a acumulat o experienta semnificativa in ultimii 2 ani in cadrul acestor proiecte, urmarind in mod continuu sa ofere clientilor nostri asistenta si suport in implementarea optima a proiectelor la nivel financiar.


Publicat: October 18, 2010

Oferta noastra este acum si pe SEAP

De acum, orice institutie publica sau autoritate contractanta interesata poate accesa oferta companiei noastre si pe site-ul oficial de licitatii publice din Romania, www.e-licitatie.ro .
Cautati oferta noastra sau achizitonati serviciile noastre direct de pe site.
Daca aveti orice nelamurire cu privire la modalitatea efectiva de achizitie, va rugam nu ezitati sa ne contactati aici.