Publicat: February 21, 2018

Asistenta privind evaluare si conformare GDPR

Incepand din anul 2018, compania noastra a deschis o noua linie de business privind consultanta si asistenta pentru clientii nostri in vederea evaluarii impactului si conformarii cu Regulamentul Parlamentului European nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit pe scurt GDPR).

Seve Financial Consulting SRL, in calitate de consultant, isi propune sa ofere asistenta clientilor sai in vederea evaluarii preliminare a stadiului implementarii prevederilor impuse de Regulamentul mentionat mai sus, avand ca finalitate elaborarea unei analize exhaustive asupra tuturor aspectelor vizate de noile prevederi aplicabile, aceasta reprezentand FAZA 1.

Livrabilul aferente FAZEI 1 va sta la baza aplicarii efective a masurilor ce se impun, in functie de rezultatele obtinute si de recomandarile formulate de consultant.

Serviciile de implementare vor constitui obiectul unei oferte ulterioare – FAZA 2.

Etape si activitati propuse – FAZA 1

Etapa 1 – Analiza modului de respectare a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal conform art. 5 din Regulament

Etapa 2 – Auditarea aspectelor tehnice si de securitate pentru aplicațiile informatice utilizate la nivelul organizatiei beneficiare, inclusiv a documentelor si procedurilor relevante

Etapa 3 – Elaborare Raport de evaluare

Raportul de evaluare a modului de indeplinire a prevederilor si obligatiilor ce deriva din Regulament va fi structurat astfel:

 • Sectiunea 1 – Constatări factuale asupra aspectelor analizate raportat la prevederile Regulamentului;
 • Secțiunea 2 – Raport audit tehnic si de securitate;
 • Secțiunea 3 – Concluzii si recomandări cu privire la masurile de implementare ce se impun, inclusiv calendar estimat de implementare.

Publicat: October 9, 2017

De ce este necesara reintroducerea obligatiei privind auditarea independenta a proiectelor finantate din fonduri europene

In luna mai 2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a solicitat Camerei Auditorilor Financiari din Romania rezilierea Proocolului de colaborare privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fondurile europene si alte fonduri nerambursabile. Aceasta solicitare vine in contextul in care auditarea financiara a acestor proiecte nu mai este o activitate obligatorie in cadrul proiectelor cu finantare nerambursabila, fiind considerata facultativa (solicitarea se poate vizualiza aici: Rezilierea Protocolului de colaborare CAFR – MFE-8ed3). Desi eligibila in teorie, activitatea de audit financiar este mentionata ca si eligibila in cadrul cheltuielilor indirecte, categorie plafonata la un procent din cheltuielie indirecte, fiind astfel supusa unor constrangeri bugetare inerente, fapt care va conduce la imposibilitatea obiecta de a fi contractate la un nivel rezonabil. In practica, aceasta activitate va fi omisa de cele mai multe ori de catre beneficiari.

Implicatiile acestei decizii unilaterale a autoritatilor sunt multiple si semnificative. In opinia noastra, una dintre implicatiile cu impact direct asupra bunei gestionari financiare a proiectelor in particular, respectiv a absorbtiei fondurilor in general, o reprezinta absenta unei verificari ex-ante a cheltuielilor derulate  in timpul implementarii proiectului. Astfel, beneficiarii proiectelor finantate nu vor mai putea corecta eventualele erori de implementare in cursul derularii proiectului, fiind supusi unei verificari ex-post de catre Autoritatea de Audit din cadrul Curii de Consturi a Romaniei.

Prezentam mai jos cateva argumente in favoarea reintroducerii bligatiei privind auditarea independenta a proiectelor finantate din fonduri europene:

 • Regulamentele CE, cat si reglementarile nationale in domeniul gestiunii fondurilor europene nerambursabile acrediteaza si subliniaza faptul ca auditul financiar este o activitate necesara si obligatorie. A se vedea Regulamentul CE nr.1083/2006 , art. (67) si (74); Regulamentul CE nr.1828/2006 art. 17, 48, 49 ; Hotararea Guvernului nr.759/2007, art. 2 al. b) din care prevede faptul ca unul dintrre criteriile de eligibilitate pentru cheltuielile efectuate in cadrul unui proiect finantat din fonduri europene este ca acestea „să poată fi auditate şi identificate”; prin urmare, consideram ca aceeasi calitate trebuie sa o aiba insasi cheltuiala cu auditul, adica sa fie eligibila;
 • Exista situatii (cum ar fi in cadrul Programului Operational Competitivitate), in care cheltuiala cu auditul financiar nu este eligibila, dar este obligatorie; nefiind eligibila, aceasta cheltuiala va fi suportata integral din fondurile proprii ale beneficiarului, constituind un cost suplimentar pentru acesta;
 • obligativitatea efectuarii auditului financiar, cheltuiala care insa nu este eligibila, va determina beneficiarul sa caute cea mai ieftina solutie pentru a se conforma acestei obligatii à solutia cea mai ieftina va fi de cele mai multe ori o solutie formala, care nu va asigura in niciun fel conformitatea cu regulile privind auditul financiar;
 • un audit financiar formal nu va asigura in nicun fel Autoritatile de Management de respectarea regulilor in domeniul financiar de catre beneficiar, constituind un bun prilej pentru potentiale erori, nereguli si fraude;
 • neeligibilitatea auditului financiar va determina alegerea de catre beneficiar a auditorului pe alte criterii decat cele profesionale (cost minim, relatii persoanale, etc.), fapt care va determina cresterea incidentelor erorilor, neregulilor sua fraudelor in derualre proiectelor

Propuneri:

 • mentinerea pentru toate Programele Operationale finantate in exercitiul 2014-2020 a cheltuielii privind auditul financiar ca si cheltuiala „eligibila si obligatorie”, ca si in cadrul exercitiului precedent;
 • intocmirea de catre MFE / AM a unui set de Termeni de Referinta („TR”) pentru auditul financiar care sa permita OI/AM sa se bazeze pe opinia exprimata de auditorul financiar, in acelasi timp sa faciliteze verificare prin sondaj, pe baza de esantion, a verificarilor deja realizate de auditorul financiar à eficienta, reducerea costurilor si atentie acordata aspectelro de natura tehncia din partea ofiterilor de verificare din cadrul OI/AM;
 • crearea cadrului institutional care sa permita consultarea / solicitarea de clarificari / justificari sau argumente de catre OI/AM catre auditorii financiari à acestia vor fi mai reponsabili si mai diligenti;
 • facilitarea (prin emiterea de acte normative clare) a actiunilor OI/AM in directia sanctionarii auditorilor financiari care nu isi indeplinesc in mod corect obligatiile conform TR; acestea trebuie sa ia in considerare exclusiv criterii obiective, legate de aspecte financiare, verificabile in mod independent.

Publicat: April 20, 2015

Oportunitate de angajare!

Seve Financial Consulting SRL este implicata intr-un numar semnificativ de contracte privind auditarea financiara a proiectelor finantate prin Programe Operationale Sectoriale, in special POSDRU.

Avand in vedere vasta experienta acumulata, precum si rezultatele bune obtinute in activitatea desfasurata pana acum, gradul ridicat de expertiza si profesionalism si aprecierea clientilor nostri, in perioada exercitiului financiar urmator estimam ca gradul nostru de implicare in astfel de proiecte va ramane la un nivel similar.

In aceasta conjunctura, compania noastra este interesata sa recruteze un numar de minim 2 persoane pentru pozitia de “Auditor asistent (junior)” si/sau “Auditor senior”.

Acestea trebui sa indeplineasca, in principal, activitati specifice verificarilor financiare (auditului) cheltuielilor efectuatede beneficiarii proiectelor co-finantate din fonduri europene nerambursabile si solicitate la rambursare de la Autoritatile de Management / Organismele Intermediare, conform cadrului de programare respectiv (POSDRU / POCU, POSCCE, PODCA/POCA, POS Mediu, etc.).

Profilul canditatului pe care il cautam este: persoana tanara, ambitioasa, cu capacitate reala de invatare si acumulare, abilitati de adaptare la situatii specifice, adaptare la un program de lucru flexibil si concentrat in perioade de varf, atentie distributiva si capacitate de sinteza.

Cerintele minime care se asteapta de la potentialii candidati interesati sunt (fara a se limita la):

– studenti in anii terminali sau absolventi ai unui program de studii universitare de lunga durata, preferabil de profil economic;

– cunostinte referitoare la documentele financiar-contabile utilizate in cadrul operatiunilor economice (facturi, state de plata pentru salarii, ordine de deplasare, documente si instrumente de plata, alte documente justificative);

– cunostinte de baza si capacitate de invatare si intelegere a documentelor de natura juridica (contracte de servicii, contracte individuale de munca), achizitii (proceduri de achizitii derualte in baza OUG 34/2006, r), etc.;

– cunostinte in domeniul financiar-contabil (balante de verificare, conturi si inregistrari contabile) si al auditului financiar (proceduri de audit, teste, evaluare riscuri, etc.) reprezinta un avantaj, dar nu este o conditie eliminatorie.

In functie de profilul candidatului, se ofera urmatoarele:

– un mediu de lucru profesionist, relaxat dar in acelasi timp solicitant;

– program de lucru flexibil, incurajand munca bazata pe rezultate si indeplinirea obiectivelor,;

– acces la cunostinte de auditare financiara, bazate pe proceduri si filozofia de lucru implementata la nivelul companiilor de audit din “Big 4”;

– acces la cursuri de instruire si perfectionare , inclusiv la programe de stagiatura in vederea obtinerii calitatii de auditor financiar autorizat;

– salariu adaptat cunostintelor si aptitudinilor dovedite si a muncii prestate.

Asteptam CV complet si real, insotit de o scurta prezentare motivationala, la email: office@seve-consulting.ro.


Publicat: September 29, 2014

Experienta relevanta acumulata in auditul proiectelor finantate prin POSDRU

In cursul ultimului an, Serban Vasiliu – Managing Partner al Seve Financial Consulting SRL a acumulat o experienta relevanta extinsa in cea ce priveste managementul financiar si procedurile pe care trebuie sa le urmeze beneficiarii proiectelor finantate in cadrul POSDRU, prin participarea in calitate de expert in cadrul catorva proiecte de succes.

Astfel, expertiza sa in domeniul auditarii financiare a proiectelor finantate prin POSDRU este de natura sa diferentieze calitatea serviciilor oferite de Seve Financial Consulting SRL clientilor sai, aducand un aport semnificativ la gestionarea corecta a proiectelor, fapt care va asigura implementarea cu succes a acestora!

Prezentam in cele ce urmeaza in mod succint aceasta experienta:

 • expert financiar senior, cu atributii in organizarea și desfășurarea sesiunilor de instruire, respectiv elaborare suport de curs (inclusiv curriculă, plan de lecţii, slide-uri formatori, studii de caz şi exerciţii) pentru sectiunile privind „Auditul si Eligibilitatea cheltuielilor” din cadrul Capitolului III – Managementul financiar al proiectelor POSDRU, precum și desfășurarea sesiunilor de suport operaţional (tutorat), în cadrul contractului nr. POSDRU/7/7.1/AT/51 – proiect “Îmbunătăţirea capacităţii beneficiarilor de a implementa operaţiuni cofinanţate prin axele prioritare 1-6 ale POSDRU 2007-2013”, implementat de AM POSDRU
 • expert financiar – verificare cereri de rambursare / verificari adminsitrative, cu atributii specifice verificarilor financiare pe baza procedurilor specifice AM POSDRU in cadrul OI POSDRU MEN; activitatea a fost desfasurata in cadrul contractului subsecvent incheiat de Confero Finance SRL cu AM POSDRU – noiembrie-decembrie 2013

Publicat: April 8, 2014

Seve Financial Consulting SRL a finalizat cu succes contractul privind Campania regionala de conştientizare în vederea prevenirii situaţiilor de incompatibilitate, conflicte de interese, nereguli şi fraudă, în cadrul instituțiilor care gestionează Instrumente Structurale

La sfarsitul lunii martie 2014, Seve Financial Consulting a finalizat cu succes implementarea contractului privind prestarea de servicii de organizare si coordonare aferente derulării campaniei regionale de conştientizare în vederea prevenirii situaţiilor de incompatibilitate, conflicte de interese, nereguli şi fraudă, în cadrul instituțiilor care gestionează Instrumente Structurale.

In cadrul acestui contract, participarea echipei de experti din cadrul Seve Financial Consulting a avut respnsabilitati specifice legate de organizarea si gestionarea derularii celor 16 sesiuni de informare din cele 8 regiuni de dezvoltare la nivel national, identificarea contactarea si asigurarea prezentei unui numar mediu de 75 participanti la fiecare sesiune, precum si implicarea in coordonarea activitatii lectorilor.

In cadrul proiectului mai sus mentionat, dl. Serban Vasiliu a participat din partea Seve Financial Consulting ca si “Expert Cheie – formator”. Misiunea acestuia a constat in participarea la elaborarea curriculei aferente sesiunilor de informare, elaborarea studiilor de caz, precum si sustinerea conferintelor alaturi de ceilalti 3 formatori.

Obiectivul proiectului este de a creşte conştientizarea beneficiarilor de proiecte finanțate prin instrumente structurale, cu privire la cerinţele legale în ceea ce priveşte regimul incompatibilităţii şi conflictelor de interese, în contextul specific de implementare a fondurilor comunitare, pentru a preveni şi evita posibile nereguli și situații de fraudă. Scopul contractului constă în derularea unei campanii de conștientizare, sub forma a 16 evenimente regionale cu o durată de 1 zi, având ca tematică prevenirea şi soluţionarea situaţiilor de incompatibilitate, conflicte de interese,nereguli şi fraudă. Grupul ţintă ale proiectului este format din reprezentanți ai instituțiilor publice și private – beneficiare de proiecte finanțate prin instrumente structurale

Prin derularea contractului, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Materiale de informare specifice elaborate, multiplicate și distribuite tuturor participanților;

Codul de conduită, elaborat de MFE, multiplicat și distribuit tuturor participanților ;

Materiale publicitare concepute, produse și distribuite:

– Un numar total de  1200 de participanți, informați în domeniul prevenirii şi soluţionării situaţiilor de fraudă, incompatibilitate, conflicte de interese și nereguli, conform legislației naționale și europene în vigoare;

16 evenimente organizate la nivel regional;

Un grad de apreciere pozitivă de 92,8% asupra campaniei regionale de conștientizare, calculată pe baza feed-back-ului dat de participanţi.

Contractul de servicii a fost atribuit asocierii formate din Godmother SRL – care a avut atributii specifice in ceea ce priveste asigurarea formatorilor, elaborarea si productia materialelor de informare si publicitare si participarea la intocmirea raportarilor tehnice intermediare si finala – si Seve Financial Consulting SRL, care a avut atributii specifice, dupa cum urmeaza:

– Participare la elaborarea curriculei conferintei si a studiilor de caz;

– Realizarea evenimentelor aferente campaniei regionale de conștientizare;

– Gestionarea procesului de înregistrare a participanţilor, transmiterea invitatiilor pe baza listei Beneficiarilor primita de la Autoritatea contractanta;

– Identificarea şi selectarea celor mai potrivite locații de desfăşurare a sesiunilor de informare;

– Distribuirea către toți participanții a materialelor informative;

– Asigurarea derularii propriu-zise a evenimentelor;

– Evaluarea impactului campaniei regionale de conștientizare și raportarea cu privire la modul de realizare a acesteia;

– Participarea la intocmirea raportarilor financiare intermediare si finala.


Publicat: February 19, 2014

Seve Financial Consulting a primit certificarea din partea CAFR privind auditarea proiectelor finantate din fonduri europene

Suntem mandri sa confirmam faptul ca Seve Financial Consulting SRL a primit certificarea din partea Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) privind auditarea proiectelor finantate din fonduri europene, in urma absolvirii cursurilor de pregatire si a examenului de verificare a cunostintelor specifice.

De asemenea, dl. Serban Vasiliu, Managing Partner – Audit in cadrul firmei noastre, a obtinut o medie excelenta de 9,88 ca urmare a promovarii celor doua teste (scris si oral), privind verificarea cunostintelor privind aplicarea standardelor de auditare financiara pentru proiectele co-finantate din fonduri europene, confirmand si de aceasta data un nivel ridicat al cunostintelor teoretice si practice privind auditarea fondurilor europene, urmare a experientei semnificative acumulate pana in prezent. Rezultatul oficial este disponibil accesand link-ul:  http://www.cafr.ro/uploads/rezultate%20finale-c60c.pdf

Conform Protocolului de colaborare privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi Ministerul Fondurilor Europene (MFE), incepand cu anul 2014, doar auditorii care au obtinut certificatul de absolvire a cursului obligatoriu si a testului de verificare a cunostintelor privind auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene pot audita proiecte finantate din astfel de fonduri.

Seve Financial Consulting SRL este inclusa in LISTA PERSOANELOR JURIDICE care pot audita fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, conform Protocolului incheiat intre Ministerul Fondurilor Europene (MFE) si Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) – pozitia 261; lista completa se poate consulta pe site-ul oficial al CAFR, la adresa: http://www.cafr.ro/uploads/lista%20L4%20MFE%20-%20PJ%20actualizate%20pana%20la%20data%20de%2024.03.2014-d437.pdf


Publicat: January 16, 2014

Campanie regionala de constientizare in vederea prevenirii situatiilor de incompatibilitate, conflicte de interese, nereguli si frauda

Consortiul format din Godmother SRL si Seve Financial Consulting SRL, avand ca principal subcontractor pe Public Research SRL, a fost desemnat de catre Ministerul Fondurilor Europene, in urma adjudecarii unei proceduri de achizitie publica, pentru a organiza evenimente specifice in cadrul proiectului “Servicii aferente derularii campaniei regionale de constientizare in vederea prevenirii situatiilor de incompatibilitate, conflicte de interese, nereguli si frauda, in randul beneficiarilor de Instrumente Structurale“. Acest proiect este finantat prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013.

In cadrul acestui contract, consortiul nostru organizeaza un numar de 16 evenimente regionale, cu durata de 1 zi, in perioada 23 ianuarie – 27 martie 2014.

Proiectul va acoperi cele 8 regiuni de dezvoltare ale României:

 1. Regiunea de Dezvoltare Nord-Est
 2. Regiunea de Dezvoltare Vest
 3. Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
 4. Regiunea de Dezvoltare Centru
 5. Regiunea de Dezvoltare Sud-Est
 6. Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia
 7. Regiunea de DezvoltareBucurești-Ilfov
 8. Regiunea de DezvoltareSud-Vest Oltenia

Temele abordate in cadrul sesiunilor de informare vor viza urmatoarele:

 • Analiza prevederilor legale în vigoare şi identificarea situaţiilor care intră în sfera conflictului de interese ce pot să intervină în gestionarea proiectelor finanţate din fonduri europene, prin utilizarea corectă a instrumentelor puse la dispoziţie pentru aceste situaţii;
 •  Identificarea şi soluţionarea situaţiilor de incompatibilitate conform legislaţiei româneşti şi regulamentelor europene;
 • Cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor din „Codul de Conduită pentru evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile”;
 • Identificarea şi tratarea neregulilor. Clasificarea, abordarea şi raportarea diferitelor tipuri de nereguli;
 • Identificarea şi soluţionarea situaţiilor de fraudă;
 • Prezentarea de speţe identificate în practica naţională şi comunitară cu soluţiile aferente.

Grupul ţintă este format din reprezentanți ai instituțiilor publice și private, beneficiare de proiecte finanțate prin instrumente structurale.

Sesiunile de informare sunt concepute astfel incat participantii sa poata obtine toate informatiile necesare aferente situatiilor de incompatibilitate, conflicte de interese, nereguli si fraude, in vederea implementarii cu succes a proiectelor finantate din Instrumentele Structurale. Agenda propusa va include prezentarea comentata si explicata a cadrului legislativ actual, studii de caz si exemple din practica, precum si intrebari si raspunsuri.

Agenda propusa poate fi consultata aici: Agenda_conferinta_MFE

Participarea la sesiunile de informare este gratuita, fiecarui participant fiindu-i asigurate:

– decontarea costurilor cu transportul (conform legislatiei aplicabile si a criteriilor de eligibilitate in cadrul PO AT);

– asigurarea a cate unui pachet de informare, care cuprinde: geanta personalizata, memory stick, pix, bloc-notes, mapa cu materialele prezentate in cadrul conferintei si formularele de inregistrare ca grup-tinta;

– optiunea privind informarea ulterioara cu privire la modificarile legislative in domeniu.

Selecţia participanţilor la sesiunile de instruire se va face pe baza completarii Fisei individuale de inscriere,  în limita locurilor disponibile pentru fiecare locatie/regiune.

Pentru inscriere, puteti utiliza urmatoarele modalitati:

 • completarea formularului online; pentru aceasta, va rugam sa accesati urmatorul link: FORMULAR ONLINE; (pentru salvarea si trimiterea automata a formularului, va rugam sa finalizati inregistrarea prin apasarea butonului “Submit”)
 • completarea formularului atasat: Fisa_inscriere; ulterior, acesta trebuie printat si semnat, apoi transmis pe email sau fax, in atentia persoanei de contact responsabile pentru regiunea corespunzatoare domiciliului / locului dvs. de munca, la contactele de mai jos.

Locatiile fiecarei conferinte, precum si persoanele de contact responsabile pentru gestionarea inscrierilor sunt detaliate aici: Planificare_sesiuni_regionale_v2

Va asteptam!


Publicat: October 31, 2012

Seve Financial Consulting a finalizat cu succes participarea in cadrul proiectului „Sprijin pentru AM POS Mediu în procesul de evaluare a OI POS Mediu”

La sfarsitul lunii octombrie 2012, Seve Financial Consulting a finalizat cu succes participarea sa in cadrul proiectului “Sprijin pentru AM POS Mediu in procesul de evaluare a OI POS Mediu”.

In cadrul proiectului mai sus mentionat, dl. Serban Vasiliu a participat din partea Seve Financial Consulting ca si “Expert Secundar 6 – Management/Control Financiar”. Misiunea acestuia a constat in sustinerea echipei de experti financiari in activitatea de evaluare a conformitatii aplicarii procedurilor financiare si de nereguli la nivelul Compartimentelor de Control Financiar din cadrul  Organismelor Intermediare din cadrul AM POS Mediu.

Obiectivul proiectului este de a realiza evaluarea activităţii anuale a Organismelor Intermediare pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu” în scopul determinării capacităţii acestora de a îndeplini atribuţiile ce le revin conform ROF, precum şi Acordului de delegare de atribuţii semnat între AM şi OI POS Mediu. Contractul de servicii de consultanta a fost atribuit companiei International Consulting Expertise SRL din Romania, iar Seve Financial Consulting, prin Serban Vasiliu, a derulat servicii de consultanta financiara aplicate procedurilor financiare si nereguli.


Publicat: September 18, 2012

Seve Financial Consulting detine certificare in domeniul mangementului calitatii conform ISO 9001:2008

Incepand cu luna iulie 2012, Seve Financial Consulting a finalizat implementarea sistemului privind asigurarea managementului calitatii conform ISO 9001:2008 in domeniul activitatilor de audit financiar, consultanta in domeniul financiar , formare si training.

Astfel, compania dispune de proceduri adecvate si aplicate pentru mentinerea unui control al calitatii proceselor aferente activitatilor de auditare financiara si instuire.


Publicat:

Seve Financial Consulting este implicata intr-un important proiect de evaluare a Organismelor Intermediare din cadrul AM POS Mediu

Serban Vasiliu, Managing Partner in cadrul Seve Financial Consulting, este implicat incepand cu luna mai 2012, in cadrul unui important contract care are ca scop evaluarea Organismelor Intermediare din cadrul Autoritatii de Management a Programului Operational Sectorial Mediu (AM POS Mediu).

Experienta vasta a lui Serban Vasiliu in domeniul auditului financiar in cadrul proiectelor co-finantate din fonduri europene i-a facilitat obtinerea pozitiei de expert secundar in domeniul “Management / Control financiar” in carul acestui contract, fiind implicat in evaluarea aplicarii corecte a Procedurilor Operationale specifice de catre Compartimentul Control Financiar din cadrul Organismelor Intermediare.

Proiectul se va finaliza in luna octombrie 2012 prin prezentarea AM POS Mediu a cate unui Raport de evaluare pentru fiecare Organism Intermediar evaluat.