Publicat: October 9, 2017

De ce este necesara reintroducerea obligatiei privind auditarea independenta a proiectelor finantate din fonduri europene

In luna mai 2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a solicitat Camerei Auditorilor Financiari din Romania rezilierea Proocolului de colaborare privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fondurile europene si alte fonduri nerambursabile. Aceasta solicitare vine in contextul in care auditarea financiara a acestor proiecte nu mai este o activitate obligatorie in cadrul proiectelor cu finantare nerambursabila, fiind considerata facultativa (solicitarea se poate vizualiza aici: Rezilierea Protocolului de colaborare CAFR – MFE-8ed3). Desi eligibila in teorie, activitatea de audit financiar este mentionata ca si eligibila in cadrul cheltuielilor indirecte, categorie plafonata la un procent din cheltuielie indirecte, fiind astfel supusa unor constrangeri bugetare inerente, fapt care va conduce la imposibilitatea obiecta de a fi contractate la un nivel rezonabil. In practica, aceasta activitate va fi omisa de cele mai multe ori de catre beneficiari.

Implicatiile acestei decizii unilaterale a autoritatilor sunt multiple si semnificative. In opinia noastra, una dintre implicatiile cu impact direct asupra bunei gestionari financiare a proiectelor in particular, respectiv a absorbtiei fondurilor in general, o reprezinta absenta unei verificari ex-ante a cheltuielilor derulate  in timpul implementarii proiectului. Astfel, beneficiarii proiectelor finantate nu vor mai putea corecta eventualele erori de implementare in cursul derularii proiectului, fiind supusi unei verificari ex-post de catre Autoritatea de Audit din cadrul Curii de Consturi a Romaniei.

Prezentam mai jos cateva argumente in favoarea reintroducerii bligatiei privind auditarea independenta a proiectelor finantate din fonduri europene:

  • Regulamentele CE, cat si reglementarile nationale in domeniul gestiunii fondurilor europene nerambursabile acrediteaza si subliniaza faptul ca auditul financiar este o activitate necesara si obligatorie. A se vedea Regulamentul CE nr.1083/2006 , art. (67) si (74); Regulamentul CE nr.1828/2006 art. 17, 48, 49 ; Hotararea Guvernului nr.759/2007, art. 2 al. b) din care prevede faptul ca unul dintrre criteriile de eligibilitate pentru cheltuielile efectuate in cadrul unui proiect finantat din fonduri europene este ca acestea „să poată fi auditate şi identificate”; prin urmare, consideram ca aceeasi calitate trebuie sa o aiba insasi cheltuiala cu auditul, adica sa fie eligibila;
  • Exista situatii (cum ar fi in cadrul Programului Operational Competitivitate), in care cheltuiala cu auditul financiar nu este eligibila, dar este obligatorie; nefiind eligibila, aceasta cheltuiala va fi suportata integral din fondurile proprii ale beneficiarului, constituind un cost suplimentar pentru acesta;
  • obligativitatea efectuarii auditului financiar, cheltuiala care insa nu este eligibila, va determina beneficiarul sa caute cea mai ieftina solutie pentru a se conforma acestei obligatii à solutia cea mai ieftina va fi de cele mai multe ori o solutie formala, care nu va asigura in niciun fel conformitatea cu regulile privind auditul financiar;
  • un audit financiar formal nu va asigura in nicun fel Autoritatile de Management de respectarea regulilor in domeniul financiar de catre beneficiar, constituind un bun prilej pentru potentiale erori, nereguli si fraude;
  • neeligibilitatea auditului financiar va determina alegerea de catre beneficiar a auditorului pe alte criterii decat cele profesionale (cost minim, relatii persoanale, etc.), fapt care va determina cresterea incidentelor erorilor, neregulilor sua fraudelor in derualre proiectelor

Propuneri:

  • mentinerea pentru toate Programele Operationale finantate in exercitiul 2014-2020 a cheltuielii privind auditul financiar ca si cheltuiala „eligibila si obligatorie”, ca si in cadrul exercitiului precedent;
  • intocmirea de catre MFE / AM a unui set de Termeni de Referinta („TR”) pentru auditul financiar care sa permita OI/AM sa se bazeze pe opinia exprimata de auditorul financiar, in acelasi timp sa faciliteze verificare prin sondaj, pe baza de esantion, a verificarilor deja realizate de auditorul financiar à eficienta, reducerea costurilor si atentie acordata aspectelro de natura tehncia din partea ofiterilor de verificare din cadrul OI/AM;
  • crearea cadrului institutional care sa permita consultarea / solicitarea de clarificari / justificari sau argumente de catre OI/AM catre auditorii financiari à acestia vor fi mai reponsabili si mai diligenti;
  • facilitarea (prin emiterea de acte normative clare) a actiunilor OI/AM in directia sanctionarii auditorilor financiari care nu isi indeplinesc in mod corect obligatiile conform TR; acestea trebuie sa ia in considerare exclusiv criterii obiective, legate de aspecte financiare, verificabile in mod independent.