Publicat: April 8, 2014

Seve Financial Consulting SRL a finalizat cu succes contractul privind Campania regionala de conştientizare în vederea prevenirii situaţiilor de incompatibilitate, conflicte de interese, nereguli şi fraudă, în cadrul instituțiilor care gestionează Instrumente Structurale

La sfarsitul lunii martie 2014, Seve Financial Consulting a finalizat cu succes implementarea contractului privind prestarea de servicii de organizare si coordonare aferente derulării campaniei regionale de conştientizare în vederea prevenirii situaţiilor de incompatibilitate, conflicte de interese, nereguli şi fraudă, în cadrul instituțiilor care gestionează Instrumente Structurale.

In cadrul acestui contract, participarea echipei de experti din cadrul Seve Financial Consulting a avut respnsabilitati specifice legate de organizarea si gestionarea derularii celor 16 sesiuni de informare din cele 8 regiuni de dezvoltare la nivel national, identificarea contactarea si asigurarea prezentei unui numar mediu de 75 participanti la fiecare sesiune, precum si implicarea in coordonarea activitatii lectorilor.

In cadrul proiectului mai sus mentionat, dl. Serban Vasiliu a participat din partea Seve Financial Consulting ca si “Expert Cheie – formator”. Misiunea acestuia a constat in participarea la elaborarea curriculei aferente sesiunilor de informare, elaborarea studiilor de caz, precum si sustinerea conferintelor alaturi de ceilalti 3 formatori.

Obiectivul proiectului este de a creşte conştientizarea beneficiarilor de proiecte finanțate prin instrumente structurale, cu privire la cerinţele legale în ceea ce priveşte regimul incompatibilităţii şi conflictelor de interese, în contextul specific de implementare a fondurilor comunitare, pentru a preveni şi evita posibile nereguli și situații de fraudă. Scopul contractului constă în derularea unei campanii de conștientizare, sub forma a 16 evenimente regionale cu o durată de 1 zi, având ca tematică prevenirea şi soluţionarea situaţiilor de incompatibilitate, conflicte de interese,nereguli şi fraudă. Grupul ţintă ale proiectului este format din reprezentanți ai instituțiilor publice și private – beneficiare de proiecte finanțate prin instrumente structurale

Prin derularea contractului, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Materiale de informare specifice elaborate, multiplicate și distribuite tuturor participanților;

Codul de conduită, elaborat de MFE, multiplicat și distribuit tuturor participanților ;

Materiale publicitare concepute, produse și distribuite:

– Un numar total de  1200 de participanți, informați în domeniul prevenirii şi soluţionării situaţiilor de fraudă, incompatibilitate, conflicte de interese și nereguli, conform legislației naționale și europene în vigoare;

16 evenimente organizate la nivel regional;

Un grad de apreciere pozitivă de 92,8% asupra campaniei regionale de conștientizare, calculată pe baza feed-back-ului dat de participanţi.

Contractul de servicii a fost atribuit asocierii formate din Godmother SRL – care a avut atributii specifice in ceea ce priveste asigurarea formatorilor, elaborarea si productia materialelor de informare si publicitare si participarea la intocmirea raportarilor tehnice intermediare si finala – si Seve Financial Consulting SRL, care a avut atributii specifice, dupa cum urmeaza:

– Participare la elaborarea curriculei conferintei si a studiilor de caz;

– Realizarea evenimentelor aferente campaniei regionale de conștientizare;

– Gestionarea procesului de înregistrare a participanţilor, transmiterea invitatiilor pe baza listei Beneficiarilor primita de la Autoritatea contractanta;

– Identificarea şi selectarea celor mai potrivite locații de desfăşurare a sesiunilor de informare;

– Distribuirea către toți participanții a materialelor informative;

– Asigurarea derularii propriu-zise a evenimentelor;

– Evaluarea impactului campaniei regionale de conștientizare și raportarea cu privire la modul de realizare a acesteia;

– Participarea la intocmirea raportarilor financiare intermediare si finala.