Publicat: February 21, 2018

Asistenta privind evaluare si conformare GDPR

Incepand din anul 2018, compania noastra a deschis o noua linie de business privind consultanta si asistenta pentru clientii nostri in vederea evaluarii impactului si conformarii cu Regulamentul Parlamentului European nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit pe scurt GDPR).

Seve Financial Consulting SRL, in calitate de consultant, isi propune sa ofere asistenta clientilor sai in vederea evaluarii preliminare a stadiului implementarii prevederilor impuse de Regulamentul mentionat mai sus, avand ca finalitate elaborarea unei analize exhaustive asupra tuturor aspectelor vizate de noile prevederi aplicabile, aceasta reprezentand FAZA 1.

Livrabilul aferente FAZEI 1 va sta la baza aplicarii efective a masurilor ce se impun, in functie de rezultatele obtinute si de recomandarile formulate de consultant.

Serviciile de implementare vor constitui obiectul unei oferte ulterioare – FAZA 2.

Etape si activitati propuse – FAZA 1

Etapa 1 – Analiza modului de respectare a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal conform art. 5 din Regulament

Etapa 2 – Auditarea aspectelor tehnice si de securitate pentru aplicațiile informatice utilizate la nivelul organizatiei beneficiare, inclusiv a documentelor si procedurilor relevante

Etapa 3 – Elaborare Raport de evaluare

Raportul de evaluare a modului de indeplinire a prevederilor si obligatiilor ce deriva din Regulament va fi structurat astfel:

  • Sectiunea 1 – Constatări factuale asupra aspectelor analizate raportat la prevederile Regulamentului;
  • Secțiunea 2 – Raport audit tehnic si de securitate;
  • Secțiunea 3 – Concluzii si recomandări cu privire la masurile de implementare ce se impun, inclusiv calendar estimat de implementare.