Publicat: September 29, 2014

Experienta relevanta acumulata in auditul proiectelor finantate prin POSDRU

In cursul ultimului an, Serban Vasiliu – Managing Partner al Seve Financial Consulting SRL a acumulat o experienta relevanta extinsa in cea ce priveste managementul financiar si procedurile pe care trebuie sa le urmeze beneficiarii proiectelor finantate in cadrul POSDRU, prin participarea in calitate de expert in cadrul catorva proiecte de succes.

Astfel, expertiza sa in domeniul auditarii financiare a proiectelor finantate prin POSDRU este de natura sa diferentieze calitatea serviciilor oferite de Seve Financial Consulting SRL clientilor sai, aducand un aport semnificativ la gestionarea corecta a proiectelor, fapt care va asigura implementarea cu succes a acestora!

Prezentam in cele ce urmeaza in mod succint aceasta experienta:

  • expert financiar senior, cu atributii in organizarea și desfășurarea sesiunilor de instruire, respectiv elaborare suport de curs (inclusiv curriculă, plan de lecţii, slide-uri formatori, studii de caz şi exerciţii) pentru sectiunile privind „Auditul si Eligibilitatea cheltuielilor” din cadrul Capitolului III – Managementul financiar al proiectelor POSDRU, precum și desfășurarea sesiunilor de suport operaţional (tutorat), în cadrul contractului nr. POSDRU/7/7.1/AT/51 – proiect “Îmbunătăţirea capacităţii beneficiarilor de a implementa operaţiuni cofinanţate prin axele prioritare 1-6 ale POSDRU 2007-2013”, implementat de AM POSDRU
  • expert financiar – verificare cereri de rambursare / verificari adminsitrative, cu atributii specifice verificarilor financiare pe baza procedurilor specifice AM POSDRU in cadrul OI POSDRU MEN; activitatea a fost desfasurata in cadrul contractului subsecvent incheiat de Confero Finance SRL cu AM POSDRU – noiembrie-decembrie 2013