Publicat: April 20, 2015

Oportunitate de angajare!

Seve Financial Consulting SRL este implicata intr-un numar semnificativ de contracte privind auditarea financiara a proiectelor finantate prin Programe Operationale Sectoriale, in special POSDRU.

Avand in vedere vasta experienta acumulata, precum si rezultatele bune obtinute in activitatea desfasurata pana acum, gradul ridicat de expertiza si profesionalism si aprecierea clientilor nostri, in perioada exercitiului financiar urmator estimam ca gradul nostru de implicare in astfel de proiecte va ramane la un nivel similar.

In aceasta conjunctura, compania noastra este interesata sa recruteze un numar de minim 2 persoane pentru pozitia de “Auditor asistent (junior)” si/sau “Auditor senior”.

Acestea trebui sa indeplineasca, in principal, activitati specifice verificarilor financiare (auditului) cheltuielilor efectuatede beneficiarii proiectelor co-finantate din fonduri europene nerambursabile si solicitate la rambursare de la Autoritatile de Management / Organismele Intermediare, conform cadrului de programare respectiv (POSDRU / POCU, POSCCE, PODCA/POCA, POS Mediu, etc.).

Profilul canditatului pe care il cautam este: persoana tanara, ambitioasa, cu capacitate reala de invatare si acumulare, abilitati de adaptare la situatii specifice, adaptare la un program de lucru flexibil si concentrat in perioade de varf, atentie distributiva si capacitate de sinteza.

Cerintele minime care se asteapta de la potentialii candidati interesati sunt (fara a se limita la):

– studenti in anii terminali sau absolventi ai unui program de studii universitare de lunga durata, preferabil de profil economic;

– cunostinte referitoare la documentele financiar-contabile utilizate in cadrul operatiunilor economice (facturi, state de plata pentru salarii, ordine de deplasare, documente si instrumente de plata, alte documente justificative);

– cunostinte de baza si capacitate de invatare si intelegere a documentelor de natura juridica (contracte de servicii, contracte individuale de munca), achizitii (proceduri de achizitii derualte in baza OUG 34/2006, r), etc.;

– cunostinte in domeniul financiar-contabil (balante de verificare, conturi si inregistrari contabile) si al auditului financiar (proceduri de audit, teste, evaluare riscuri, etc.) reprezinta un avantaj, dar nu este o conditie eliminatorie.

In functie de profilul candidatului, se ofera urmatoarele:

– un mediu de lucru profesionist, relaxat dar in acelasi timp solicitant;

– program de lucru flexibil, incurajand munca bazata pe rezultate si indeplinirea obiectivelor,;

– acces la cunostinte de auditare financiara, bazate pe proceduri si filozofia de lucru implementata la nivelul companiilor de audit din “Big 4”;

– acces la cursuri de instruire si perfectionare , inclusiv la programe de stagiatura in vederea obtinerii calitatii de auditor financiar autorizat;

– salariu adaptat cunostintelor si aptitudinilor dovedite si a muncii prestate.

Asteptam CV complet si real, insotit de o scurta prezentare motivationala, la email: office@seve-consulting.ro.