Publicat: October 31, 2012

Seve Financial Consulting a finalizat cu succes participarea in cadrul proiectului „Sprijin pentru AM POS Mediu în procesul de evaluare a OI POS Mediu”

La sfarsitul lunii octombrie 2012, Seve Financial Consulting a finalizat cu succes participarea sa in cadrul proiectului “Sprijin pentru AM POS Mediu in procesul de evaluare a OI POS Mediu”.

In cadrul proiectului mai sus mentionat, dl. Serban Vasiliu a participat din partea Seve Financial Consulting ca si “Expert Secundar 6 – Management/Control Financiar”. Misiunea acestuia a constat in sustinerea echipei de experti financiari in activitatea de evaluare a conformitatii aplicarii procedurilor financiare si de nereguli la nivelul Compartimentelor de Control Financiar din cadrul  Organismelor Intermediare din cadrul AM POS Mediu.

Obiectivul proiectului este de a realiza evaluarea activităţii anuale a Organismelor Intermediare pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu” în scopul determinării capacităţii acestora de a îndeplini atribuţiile ce le revin conform ROF, precum şi Acordului de delegare de atribuţii semnat între AM şi OI POS Mediu. Contractul de servicii de consultanta a fost atribuit companiei International Consulting Expertise SRL din Romania, iar Seve Financial Consulting, prin Serban Vasiliu, a derulat servicii de consultanta financiara aplicate procedurilor financiare si nereguli.