Audit financiar extern
– Realizarea misiunilor de audit in conformitate cu Standardele Nationale / Internationale de de Audit (ISA)
– Intocmirea rapoartelor de audit ale situatiilor financiare, intocmite in conformitate cu diferite standarde de contabilitate (statutar, IFRS – International Financial Reporting Standards , UK/US GAAS – Generally Accepted Accounting Standards, etc.)
– Scrisoare catre management privind recomandari pentru imbunatatirea procedurilor financiare si de control

Alte servicii conexe
– Asistenta la intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu standarde de  contabilitate specifice (IFRS, US GAAS, UK GAAS)
– Asistenta la intocmirea situatiilor financiare lunare / trimestriale / anuale, in conformitate cu cadrul de raportare financiara aplicabil

Audit intern
– Consultanta si asistenta privitoare la aplicarea normelor de audit intern in vigoare
– Asistenta la intocmirea si aplicarea procedurilor interne
– Asistenta la intocmirea si aplicarea manualului de proceduri interne
– Intocmirea rapoartelor de audit intern periodice (trimestriale) si anuale

Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare (ISRS 4400)
– Asistenta si consultanta cu privire la aplicarea corecta si consecventa a procedurilor financiare aplicabile diferitelor Programe Operationale (POS DRU, POS Mediu, POR, etc.)
– Asistenta in intelegerea si aplicarea regulilor de eligibilitate a cheltuielilor solicitate spre rambursare
– Asistenta in intocmirea si prezentarea Evidentei Cheltuielilor
– Intocmirea Rapoartelor privind Constatarile Factuale aferente Cererilor de Rambursare a Cheltuielilor

Revizuire limitata a situatiilor financiare cu scop special (Limited Reviews)

Rapoarte in baza procedurilor agreate (Agreed upon Procedures)

Compilarea situatiilor financiare in alte sisteme contabile (Compilation Engagements)

Consultanta financiara in afaceri
– Asistenta la intocmirea planurilor de afaceri, studiilor de fezabilitate si rapoartelor de performanta
– Rapoarte de activitate in conformitate cu cerinte specifice ale unor parti interesate (creditori, investitori strategici, actionari)
– Analize financiare, economice, calcul si interpretare de indicatori financiari
– Asistenta in intocmirea bugetelor, analiza variatiilor si masuri corective
– Asistenta la intocmirea de proceduri si politici financiar-contabile specifice
– Analiza situatiilor financiare, indicatorilor financiari si economici
– Analiza functiei financiare existente in cadrul unei companii, prezentarea modalitatilor de imbunatatire a performantei acesteia

Training
– Training pentru implementarea Standardelor Internationale de  Contabilitate (IAS), respectiv Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS)
– Programe specializate de instruire in finante-contabilitate
– Finante pentru manageri non-financiari
– Introducere in IFRS pentru angajatii din domeniul financiar-contabil; modele de raportari; diferente si similitudini intre IFRS si normele contabile romanesti

Pentru detalii si informatii suplimentare despre serviciile oferite de compania noastra, precum si in cazul in care doriti sa ne solicitati o oferta, va rugam sa nu ezitati sa ne contactati – vezi sectiunea Contact.