Experienta

° Inţelegere solidă a problemelor de natura financiara;
° Experienta si expertiza in pregătirea situaţiilor financiare ale companiilor, în conformitate cu diverse sisteme de raportare contabila (IFRS, US GAAS, UK GAAS, etc);
° Experienta de peste 6 ani in auditul proiectelor cu finanţare internaţională – PHARE, BERD, ISPA, Banca Mondială, EU Framework Programmes, POS DRU, etc.;
° Peste 4 ani de experienta in audit in cadrul unora dintre cele mai reputate companii de audit internationale (membra a elitei firmelor de audit din lume – “Big Four”) din România, precum şi peste 10 ani de experienta in servicii de audit extern, audit intern, control financiar si consultanta financiara in afaceri;

Expunere variata la domenii de activitate diverse (in cadrul diverselor angajamente de audit sau servicii conexe)
° Producatori industriali: chimie – Dow Chemicals, farmaceutice – GlaxoSmithkline – Europharm, bauturi si industria alimentara – SAB Miller, Dorna Apemin – Coca Cola Group, metale si industria prelucratoare – ARCTIC SA (Arcelik Group);
° Companii din constructii (ciment si agregate): HOLCIM SA, Holderbank Romania;
° Operatori portuari si stevedoring: UMEX SA;
° Industria de petrol si gaze: Rompetrol – Rafinaria VEGA, ROMGAZ, Congaz Constanta;
° IT&C: Vodafone (Mobifon SA);
° Banci, institutii financiare si companii de asigurari: BCR, Alpha Bank, International Leasing SA, Grawe Asigurari Romania SA ;
° Institutii guvernamentale, agentii si autoritati locale: ANOFM, ANPH, Primaria municipiului Targoviste, Primaria orasului  Titu;
° Universitati si alte institutii de invatamant superior:  UEFISCSU, UMF “Carol Davila”, SNSPA;
° Organizatii neguvernamentale si non-profit: Asociatia “Touched” Romania, Fundatia Multimedia;
° Companii de utilitati: Electrica SA, Compania de Apa Bacau SA;

Experienta diversificata si angajamente diverse:
° Companii mici si mijlocii din diverse domenii;
° Expunere la un numar semnificativ de proiecte cu finantare internationala si beneficiari diversi:
° Autoritati locale (consilii locale, primarii) – proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii finantate prin programele PHARE / ISPA, proiecte de dezvoltare locala (PHARE), proecte de cooperare si cercetare internationala (FP 6, FP 7), proiecte finantate prin Banca Mondiala si BERD;
° Institutii si agentii guvernamentale
° Implicare in misiuni de audit financiar, audit intern, proceduri agreate, reviziuiri limitate, revizuirea situatiilor financiare cu scop special, analiza financiara a portofoliilor de credite / leasing
° Implicare in proceduri de due diligence pentru fuziuni si achizitii, pentru unele dintre cele mai mari companii nationale si internationale (BCR, Coca Cola Company, Arcelik Group, Caroli Foods Group, etc.);

Expertiza

Servicii de audit financiar si asimilate
° Misiuni de audit efectuate în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA);
° Misiuni de due diligence pentru diferite tipuri de entităţi (producători, comercianţi cu amănuntul, furnizori de servicii, utilitati, instituţii financiare, etc.);
° Realizarea si urmarirea bugetelor si a planurilor de investitii si raportarea acestora in conformitate cu diverse standarde;
° Controlul şi monitorizarea derularii corespunzătoare a proiectelor angajate;
° Intocmirea rapoartelor de audit, rapoartelor de control intern, rapoartelor de “due diligence” si a altor rapoarte intocmite in conformitate cu instructiunile primite din partea clientilor;

Auditarea proiectelor finantate din fonduri europene (POSDRU, POSCCE, POR, POS Mediu, etc.)
° Experienta extensiva in auditul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile, cu surse diverse (PHARE 2002, 2004, 2005 si 2006, ISPA, FP 6 si 7, Banca Mondiala, POS DRU, PO DCA, POS Mediu, POR, etc.) – peste 50 de proiecte auditate sau in curs de auditare, dintre care peste 30 reprezinta proiecte finantate prin POS DRU;
° Experienta in evaluarea procedurilor operationale financiare aferente Programului Operational Sectorial “Mediu” – participare la proiectul „Sprijin pentru AM POS Mediu in procesul de evaluare a OI POS Mediu”, in calitate de Expert Management/ Control financiar”, perioada mai – septembrie 2012, contractor principal: International Consulting Expertise SRL;

Raportari financiar-contabile
° Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, raportarilor catre management si actionari in diverse sisteme contabile (IFRS, US GAAS, UK GAAS, etc);
° Conversia / compilarea situatiilor financiare statutare in formatul sistemelor contabile aplicabile companiilor-mama si sustinerea rezultatelor obtinute in fata Board-ului;

Consultanta financiara si management
° Experienta in consultanta financiara cu privire la urmarirea tintelor propuse a fi atinse de management (buget de venituri si cheltuieli, plan de investitii, monitorizare costuri pe centre de cost si alocare costuri indirecte, analiza de cost si productivitate, etc.)
° Intocmirea si monitorizarea diverselor rapoartelor financiare
° Asistenta in mangementul companiilor mici si medii, prin prisma experientei de management la nivel executiv de peste 8 ani in cadrul unei companii de productie

Programe de instruire si training
° Lector principal in cadrul unui proiect de training in aplicarea IFRS, organizat de Oficiul de Plati si Contractare PHARE (OPCP);
° Lector in cadrul unor programe de instruire in aplicarea IFRS in cadrul unor companii private din Romania;