Domeniul nostru de excelenta, cu rezultate excelente obtinute de echipa noastra in peste 12 ani de experienta.
Experienta si expertiza noastra ne recomanda in domenii diverse si servicii complexe de natura financiar-contabila.

Audit financiar extern
– Realizarea misiunilor de audit in conformitate cu Standardele  Nationale de Audit / Standardele Internationale de Audit (ISA)
– Intocmirea rapoartelor de audit ale situatiilor financiare, in conformitate cu diferite standarde de contabilitate ( statutare, IFRS – International Financial Reporting Standards , UK/US GAAS – Generally Accepted Accounting Standards, etc.)
– Scrisoare catre managementul societatii privind recomandari pentru imbunatatirea procedurilor financiare si de control

Alte servicii conexe
– Asistenta la intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu standarde de  contabilitate specifice (IFRS, US GAAS, UK GAAS)
– Asistenta la inchiderea bilantului contabil anual si a balantelor lunare

Audit intern
– Consultanta si asistenta privitoare la aplicarea normelor de audit intern in vigoare
– Asistenta la intocmirea si aplicarea procedurilor interne si a manualului de proceduri
– Intocmirea rapoartelor de audit intern periodice (trimestriale) si anuale

Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare (ISRS 4400)
– Asistenta si consultanta cu privire la aplicarea corecta si consecventa a procedurilor financiare aplicabile diferitelor Programe Operationale
– Asistenta in intelegerea si aplicarea regulilor de eligibilitate a cheltuielilor solicitate spre rambursare
– Asistenta in intocmirea si prezentarea Evidentei Cheltuielilor
– Intocmirea Rapoartelor privind Constatarile Factuale aferente Cererilor de Rambursare a Cheltuielilor

Revizuire limitata a situatiilor financiare cu scop special

Rapoarte in baza procedurilor agreate

Compilarea situatiilor financiare in alte sisteme contabile

Pentru detalii si informatii suplimentare despre serviciile oferite de compania noastra, precum si in cazul in care doriti sa ne solicitati o oferta, va rugam sa nu ezitati sa ne contactati – vezi sectiunea Contact.